Jekentaitė L. „Ė. Fromo ,žmogaus sau‘ Ir Jo autentiško Gyvenimo visuomenėje Samprata (II)“. Problemos, T. 26, 1981 m.rugsėjo, p. 48-55, doi:10.15388/Problemos.1981.26.6291.