Pruskus V. „Pažiūra į Socializmą A. Maceinos Ir P. Jako Darbuose“. Problemos, T. 28, 1982 m.rugsėjo, p. 22-32, doi:10.15388/Problemos.1982.28.6325.