Valevičius V. „Teorijų Palyginamumo Klausimu“. Problemos, T. 28, 1982 m.rugsėjo, p. 58-62, doi:10.15388/Problemos.1982.28.6329.