Sasnauskienė J. „Dėl Estetinio auklėjimo autonomiškumo“. Problemos, T. 30, 1983 m.rugsėjo, p. 16-22, doi:10.15388/Problemos.1983.30.6428.