Davidavičius M. „Apie Mokslinio Komunizmo Objektą Ir dėsnius“. Problemos, T. 31, 1984 m.rugsėjo, p. 5-14, doi:10.15388/Problemos.1984.31.6445.