Gaidamavičienė I. „Mokslas, Menas Ir Vidinė kultūra“. Problemos, T. 32, 1984 m.rugsėjo, p. 51-54, doi:10.15388/Problemos.1984.32.6461.