Pruskus V. „Pažiūra į Kapitalizmą Ikikariniuose A. Maceinos Ir P. Jako raštuose“. Problemos, T. 34, 1986 m.rugsėjo, p. 109-16, doi:10.15388/Problemos.1986.34.6504.