Kalenda Česlovas. „Marksistinio dorovės tyrinėjimo teorinės sąlygos“. Problemos, T. 33, 1985 m.rugsėjo, p. 5-14, doi:10.15388/Problemos.1985.33.6510.