Genzelis B. „Etinės idėjos S. Šalkauskio Filosofijoje“. Problemos, T. 33, 1985 m.rugsėjo, p. 42-44, doi:10.15388/Problemos.1985.33.6515.