Šidiškis B. „Muzikos kūrinių Turinio Klausimu“. Problemos, T. 35, 1986 m.rugsėjo, p. 93-100, doi:10.15388/Problemos.1986.35.6540.