Pruskus V. „Katalikų bažnyčios Kaita Lietuvoje Transformacijų Laikotarpiu“. Problemos, T. 63, 2003 m.sausio, p. 45-61, doi:10.15388/Problemos.2003.63.6667.