Pruskus V. „Jaunosios Kartos Katalikų Intelektualų pažiūros į Kapitalizmą Ir Socializmą Tarpukario Lietuvoje“. Problemos, T. 62, 2002 m.sausio, p. 34-57, doi:10.15388/Problemos.2002.62.6681.