Gedutis A. „Disertacija, ženklinanti ,naujos Sociologų Kartos, Subrendusios nepriklausomybės sąlygomis, įžengimą į Akademinę avansceną‘“. Problemos, T. 62, 2002 m.sausio, p. 143-6, doi:10.15388/Problemos.2002.62.6689.