Pruskus V. „Jaunosios Kartos Katalikų Intelektualų požiūris į fašizmą Ir Nacionalsocializmą Tarpukario Lietuvoje“. Problemos, T. 60, 2001 m.rugsėjo, p. 57-78, doi:10.15388/Problemos.2001.60.6781.