Nekrašas E. „Iš Ko Kyla žmogaus teisės?“. Problemos, T. 58, 2000 m.rugsėjo, p. 9-14, doi:10.15388/Problemos.2000.58.6804.