Pruskus V. „Katalikybė Ir Visuomenė Tarpukario Lietuvoje“. Problemos, T. 59, 2001 m.rugsėjo, p. 98-119, doi:10.15388/Problemos.2001.59.6835.