Šliogeris A. „Mokytojas“. Problemos, T. 54, 1998 m.rugsėjo, p. 35-38, doi:10.15388/Problemos.1998.54.6886.