Kalenda Česlovas. „Descartes’o Ontologija Ir Gamtos Valdymo idėja“. Problemos, T. 52, 1998 m.rugsėjo, p. 26-32, doi:10.15388/Problemos.1998.52.6931.