Nekrašas E. „Pozityvizmas Ir Jo priešai: Bradley, Collingwood, Nietzshe Ir Heidegger“. Problemos, T. 52, 1998 m.rugsėjo, p. 79-96, doi:10.15388/Problemos.1998.52.6938.