Šerpytytė R. „Humanistinė Tendencija Sociologijoje Ir socialinės realybės Problema“. Problemos, T. 48, 1995 m.rugsėjo, p. 5-13, doi:10.15388/Problemos.1995.48.7019.