Norkus Z. „Aleksijaus Mainongo ,asmeninės vertės‘ Teorija Tarp Aksiologinių Diskursų“. Problemos, T. 48, 1995 m.rugsėjo, p. 14-29, doi:10.15388/Problemos.1995.48.7020.