Laskienė S. „Pozityvizmas Ir Metafizika“. Problemos, T. 48, 1995 m.rugsėjo, p. 47-55, doi:10.15388/Problemos.1995.48.7023.