Norkus Z. „Makso Vėberio Socialinio pažinimo Metodologijos kontūrai“. Problemos, T. 42, 1990 m.rugsėjo, p. 60-68, doi:10.15388/Problemos.1990.42.7106.