Šerpytytė R. „I. Kanto Praktinė Filosofija Ir teisės Pagrindo Problema“. Problemos, T. 42, 1990 m.rugsėjo, p. 94-107, doi:10.15388/Problemos.1990.42.7109.