Skersytė J. „Gnoseologijos Pagrindų Problema: R. Dekarto Ir I. Kanto Tradicija“. Problemos, T. 41, 1989 m.rugsėjo, p. 91-98, doi:10.15388/Problemos.1989.41.7126.