Meškauskas E. „Dialektinė Vystymosi Proceso Samprata“. Problemos, T. 36, 1987 m.balandžio, p. 5-13, doi:10.15388/Problemos.1987.0.7204.