Šerpytytė R. „NIHILIZMAS IR NAUJIEJI REALIZMAI“. Problemos, T. 82, 2012 m.sausio, p. 7-17, doi:10.15388/Problemos.2012.0.723.