Krakauskas E. „Žmonių Santykių susvetimėjimas kapitalistinėje visuomenėje“. Problemos, T. 7, 1967 m.rugsėjo, p. 85-100, doi:10.15388/Problemos.1967.0.7306.