Skersytė J. „Gnoseologinė Sprendimų Interpretacija“. Problemos, T. 8, 1968 m.rugsėjo, p. 15-28, doi:10.15388/Problemos.1968.8.7332.