Klibavičius D. „NAUJOSIOS MEDIJOS KAIP KLASIKINĖS UGDYMO PARADIGMOS ALTERNATYVA“. Problemos, T. 83, 2013 m.sausio, p. 133-44, doi:10.15388/Problemos.2013.0.827.