Grygianiec M. „Žingsniai Link Antifizikalizmo“. Problemos, T. 89, 2016 m.balandžio, p. 7-20, doi:10.15388/Problemos.2016.89.9883.