Šerpytytė, Rita. „HERMENEUTIKA IR NIHILIZMAS ARBA – APIE FILOSOFIJOS ,LIETUVIŠKĄJĄ‘ TAPATYBĘ“. Problemos 780 (sausio 1, 2010): 52-61. žiūrėta rugsėjo 22, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/1352.