Šliogeris, Arvydas. „TRAGIŠKASIS HEROJUS IR LIETUVIŠKOJI JO ATMAINA (NEOLITINĖ A. MACEINOS APOLOGIJA SU PALEOLITINE TRAGIŠKOJO GESTO PROLOGIJA)“. Problemos 740 (sausio 1, 2008): 48-64. žiūrėta balandžio 16, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/1997.