Rostovskytė, Aneta. „HEIDEGGERIO PRASMĖS SAMPRATA ARISTOTELIO FILOSOFINĖS MINTIES KONTEKSTE“. Problemos 850 (sausio 1, 2013): 67-78. žiūrėta liepos 23, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/2921.