Sodeika, Tomas. „APIE IMMANUELIO KANTO ,PRAGMATINĘ‘ ANTROPOLOGIJĄ“. Problemos 700 (sausio 1, 2006): 134-141. žiūrėta gegužės 11, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/4037.