Černienė, Bronislava. „Apie gnoseologinės Religijos ištakas“. Problemos 160 (rugsėjo 29, 1975): 15-20. žiūrėta sausio 27, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5588.