Šliogeris, Arvydas. „Naujojo Racionalumo ieškojimai (H. Markūzės Doktrinos Filosofinių Pagrindų Kritika) I“. Problemos 160 (rugsėjo 29, 1975): 52-60. žiūrėta rugpjūčio 12, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5593.