Radvilavičius, Vytautas. „Apie Termino ,filosofiniai Gamtotyros klausimai‘ Prasmę“. Problemos 70 (rugsėjo 29, 1971): 88-91. žiūrėta liepos 5, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5816.