Pruskus, Valdas. „Pažiūra į Kapitalizmą Ikikariniuose A. Maceinos Ir P. Jako raštuose“. Problemos 340 (rugsėjo 29, 1986): 109-116. žiūrėta sausio 27, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6504.