Pruskus, Valdas. „Katalikų bažnyčios Kaita Lietuvoje Transformacijų Laikotarpiu“. Problemos 630 (sausio 1, 2003): 45-61. žiūrėta liepos 5, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6667.