Pruskus, Valdas. „Jaunosios Kartos Katalikų Intelektualų pažiūros į Kapitalizmą Ir Socializmą Tarpukario Lietuvoje“. Problemos 620 (sausio 1, 2002): 34-57. žiūrėta liepos 6, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6681.