Pruskus, Valdas. „Jaunosios Kartos Katalikų Intelektualų požiūris į fašizmą Ir Nacionalsocializmą Tarpukario Lietuvoje“. Problemos 600 (rugsėjo 29, 2001): 57-78. žiūrėta birželio 28, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6781.