Patapas, Aleksandras. „Metaetinis moralės Tyrimo Modelis: Semantinis Ir Epistemologinis Aspektai“. Problemos 600 (rugsėjo 29, 2001): 112-131. žiūrėta liepos 4, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6785.