Gutauskas, Mintautas. „Subjekto Desubstancializacija M. Heideggerio Filosofijoje“. Problemos 59 (rugsėjo 29, 2001): 53-60. žiūrėta rugsėjo 20, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6831.