Skersytė, Jūratė. „Gnoseologijos Pagrindų Problema: R. Dekarto Ir I. Kanto Tradicija“. Problemos 410 (rugsėjo 29, 1989): 91-98. žiūrėta rugsėjo 26, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/7126.