Bagdonavičius, Vacys. „Romano Bytauto Filosofinių pažiūrų bruožai“. Problemos 39 (rugsėjo 29, 1988): 67-75. žiūrėta rugsėjo 28, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/7153.