Krakauskas, Edmundas. „Žmonių Santykių susvetimėjimas kapitalistinėje visuomenėje“. Problemos 70 (rugsėjo 29, 1967): 85-100. žiūrėta lapkričio 28, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/7306.