Kirtiklis, Kęstas. „AR NATŪRALISTINIAI SOCIALINIAI MOKSLAI GALI BŪTI KRITINIAI?“. Problemos 820 (sausio 1, 2012): 163-173. žiūrėta gruodžio 1, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/734.