1.
Mickevičius TN. HEIDEGGERIO TECHNIKOS SAMPRATOS UŽUOMAZGOS ANKSTYVOSIOSE SENOVĖS GRAIKŲ INTERPRETACIJOSE. PRB [Prieiga per internetą]. 2016 m.lapkričio4 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio2 d.];90(90):57-3. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/10135