1.
Čiurlionis J. KETURIŲ ELEMENTŲ METAFIZIŠKUMAS ARISTOTELIO FIZIKOJE. PRB [Prieiga per internetą]. 2017 m.kovo27 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio2 d.];91(91):115-27. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/10505